Ukázky realizovaných rekonstrukcí bytových jader a kompletních rekonstrukcí v panelových domech

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06